Skip to main content
EAP-6S阳离子热稳定剂

TDS 资料
Trust-7009

高附着性两官聚氨酯

TDS 资料
Trust-7333

压敏胶UV树脂

TDS 资料
U-9350

耐高温UV树脂

TDS 资料
Trust-6601

高折光率UV树脂

TDS 资料
AM-327

DCPMA单体

TDS 资料
AM-319

TBCHA高附着单体

TDS 资料
HM-101

高折光率单体

TDS 资料
LM-301

低折光率单体

TDS 资料
AD-2212

高透明消泡剂

TDS 资料
AD-2150

抗刮耐磨助剂

TDS 资料
AD-2001

高效酚类阻聚剂

TDS 资料
 工作时间
周一至周五:9:00-17:30
 联系方式
客服热线:138 2331 1709
邮箱:uvsino@163.com